خانه / کتابخانه مجازی

کتابخانه مجازی

چگونه با کودک خود ارتباط عاطفی برقرار کنیم؟

چگونه با کودک خود ارتباط عاطفی برقرار کنیم؟درست مصرف کنیم - آموزش همگانی - آگاهی مصرف

مهم ترین مسئله در تربیت کودک ، چگونگی صحبت کردن با وی است. در هر سن ، بسته به شرایط فکری و سنی کودک باید به روش خاصی با او حرف زد. این که بدانیم چه انتظاری را در چه سنی باید از کودک داشته باشیم بسیار مهم است. برخی اوقات والدین می خواهند کودک انتظاراتی را که فراتر از توان کودک است، برایشان برآورده کند.

ادامه نوشته »

اقدامات مؤثر در پرورش فرزندان

اقدامات مؤثر در پرورش فرزنداندرست مصرف کنیم - آموزش همگانی - آگاهی مصرف

هیچ کس اعتقاد ندارد که فرزند پروری کاری ساده است. وقتی فرزندان به سال های نوجوانی قدم می گذارند، نزاع و درگیری ها آغاز می شود. عوامل تهدید کننده زیادی وجود دارند که می توانند بر ایمنی و سلامت فرزندان تأثیر منفی بگذارند و متأسفانه، منابع سودمند و واقع بینانه اندک هستند و در دسترس نیستند.

ادامه نوشته »