زندگی شهری

آیین مهمان داری در سنت معصومین (ع)

یکی از سنت های پسندیده اسلامی که بر آن بسیار تأکید شده، مهمان دوستی یا میزبانی است. مهمان در سنت ، سیرت و کردار پیامبر گرامی اسلام (ص ) و اهل بیت (ع) بسیار گرامی داشته شده و در خصوص گرامی داشتن مهمان آدابی داشته اند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

1- استقبال از مهمان
استقبال از مهمان و دست دادن از نخستین وظایف میزبان در برابر مهمان است. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:
«هنگام ملاقات و نخستین برخورد، سلام کنید و دست بدهید تا گناهانتان ریخته شود. »
در حقیقت، در اولین برخوردهاست که مهمان، میزان علاقه مندی میزبان را از ملاقات با خویش درک می کند. ازاین رو، برخورد اولیه هر اندازه با خوش رویی، گرمی و صمیمیت بیشتری همراه باشد، علاقه مندی مهمان به مهمانی بیشتر می شود.

2- گرامی داشتن مهمان
مهمان، عزیز و گرامی است. بنابراین، از هر گروه که باشد، پیر یا جوان، کوچک یا بزرگ، غریبه یا آشنا، ثروتمند یا فقیر، باید با او برخورد مناسبی شود؛ زیرا تا او مهمان است، محترم است.
امام علی(ع) در این باره می فرماید: «اَکْرِمْ ضَیفَک وَ انْ کانَ حَقیراً؛ مهمان خود را گرامی دار، اگر چه حقیر و کوچک باشد».
همچنین می فرمایند:«مهمان را گرامی بدارید، اگرچه کافر باشد.»
سلمان فارسی می گوید:
خدمت پیامبر رسیدم درحالی که حضرت بر بالشی تکیه داده بود. پیامبر آن را به عنوان احترام به من داد و فرمود: «ای سلمان، هر مسلمانی که برادر مسلمانش بر او وارد شود و جهت احترام برای او بالشی بگذارد، خدا او را می آمرزد».

برو میهمان را گرامی شمار                                            چه باشد بزرگ و چه خرد و چه خوار

3 – بزرگداشت نعمت خدا
از آداب میزبانی آن است که نباید هر آنچه را از نعمت های خداوند برای پذیرایی از مهمان فراهم آورده است، کم ارزش پندارد و با تعارف های دروغین مانند: «لایق شما نیست» یا «چیز قابل داری نیست»، نعمت های خداوند متعال را تحقیر کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مورد می فرماید:
در گناهکاری انسان، همین بس که آنچه را برای برادرش در میزبانی او حاضر می کند، کم ارزش و ناچیز پندارد.

4 – پرهیز از تکلف
پذیرایی از مهمان نباید برای میزبان، تکلف آور و مشقّت بار باشد. در غیر این صورت، مهمان به جای رحمت، مایه زحمت خواهد بود. حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که می فرماید:
لاتَکلَّفُوا الضَّیف؛ برای مهمان تکلف مکنید. همچنین در جای دیگر می فرماید: لایتکلّفنَّ أحَدٌ لِضیفهِ ما لایَقدرُ؛ هیچ کس نباید آنچه را قادر نیست، به زحمت، برای مهمان فراهم کند.
نقل است که « مردی حضرت علی(ع) را به مهمانی دعوت کرد، او دعوت را به این شرط پذیرفت که صاحب خانه چیزی از بیرون تهیه نکند و مهمانی، فشار و ستمی را بر خانواده اش وارد نسازد.»
روایت کرده اند که هرگاه مهمانی به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمد، حضرت با او غذا می خورد و از سفره دست نمی کشید تا آن که مهمان از غذا خوردن دست می کشید
بهتر است میزبانی بدون تکلف را از سلمان بیاموزیم. ابووائل می گوید: به اتفاق دوستی به خانه سلمان رفتیم. هنگام غذا، مقداری نمک و نان معمولی جلو ما گذاشت و گفت: اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله از تکلف نهی نکرده بود، غذای بهتری فراهم می کردم. دوستم گفت: کاش همراه این نمک مقداری سعتر (آویشن) هم بود. سلمان رفت و ظرف آب خویش گرو نهاد و آن را تهیه کرد. وقتی غذا تمام شد، دوستم گفت: خدا را شکر که به روزی خدا قانع هستیم. سلمان گفت: اگر قانع بودی، الان ظرف آب من در گرو نبود. سلمان اهل تکلف نبود، ولی وقتی مهمان خواسته ای را بر زبان آورد، ناچار شد برای رضایت خاطر او آن را فراهم کند.

5 – پرهیز از ریا و خودنمایی
میزبانی از مهمان نباید با انگیزه های ریاکارانه، حساب گرانه و مصلحت اندیشانه باشد. گاهی اصل مهمانی دادن، ریاکاری است. حتی نوع غذا دادن، محل اطعام و کیفیت سفره چیدن و دعوت مهمانی، تظاهر و خودنمایی است. همه این کار ها نارواست و موجب هدر رفتن نعمت های الهی می شود و پی آمد آن، نارضایتی خداوند از میزبان است.
پیامبر خدا فرموده است:
هرکس از روی ریا و خودنمایی مهمانی دهد، در روز قیامت، خداوند همانند آن را از طعام های دوزخی به او می خوراند.

6- میزبانی از فقیران و ثروتمندان
میزبان نباید مهمانی را فقط به افراد خاص نظیر ثروتمندان اختصاص دهد و دیگران را از آن محروم کند. او در مهمانی ها فقط باید رضایت خدا را در نظر بگیرد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:
«هرکس را که برای خدا دوست داری و به خاطر خدا مورد محبت توست، به مهمانی دعوت کن.»
همچنین می فرماید:
بدترین مهمانی ها آن است که ثروتمندان و بی نیازان به آن دعوت می شوند و گرسنگان از آن باز داشته می شوند.

7- پرهیز از واداشتن مهمان به کار کردن
از دیگر آداب میزبانی، به زحمت نینداختن مهمان است. او باید تا آنجا که امکان دارد امور مهمانی را خودش انجام دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:
«سَخافَهٌ بِالمَرْءِ اَنْ یَسْتخدمَ ضَیفَهُ؛ از سبک عقلی مرد آن است که مهمان خویش را به خدمت گیرد.»
شبی امام رضا(ع) مهمان داشت. در میان صحبت، چراغ نقصی پیدا کرد. مهمان دستش را پیش آورد تا چراغ را درست کند. امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود:
«اِنّا قومٌ لانَستخدمُ أضیافَنا؛ ما قومی نیستیم که مهمان را به خدمت گیریم».
میزبان نباید به گونه ای رفتار کند که به گمان مهمان، اسباب رفتنش را آماده می کند. برای مثال، ساک مهمان را ببندد، کفش هایش را جفت کند یا بگوید تشریف داشتید، بلکه باید به شیوه ای رفتار کند که نشانه تمایل میزبان به ماندن مهمان باشد، البته بدون تظاهر.

8- همراهی با مهمان در غذا خوردن
بهتر آن است که میزبان هنگام پذیرایی از مهمان خود حضور داشته باشد و در خوردن غذا یا میوه و شیرینی او را همراهی کند تا او احساس غربت، تنهایی یا شرم نکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:
«همراه مهمان غذا بخور؛ زیرا مهمان شرم دارد به تنهایی غذا بخورد».
روایت کرده اند که هرگاه مهمانی به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمد، حضرت با او غذا می خورد و از سفره دست نمی کشید تا آن که مهمان از غذا خوردن دست می کشید.

9- فراهم نکردن اسباب رفتن مهمان
میزبان نباید به گونه ای رفتار کند که به گمان مهمان، اسباب رفتنش را آماده می کند. برای مثال، ساک مهمان را ببندد، کفش هایش را جفت کند یا بگوید تشریف داشتید، بلکه باید به شیوه ای رفتار کند که نشانه تمایل میزبان به ماندن مهمان باشد، البته بدون تظاهر.
پیشوایان معصوم(ع) به دلیل علاقه به مهمان، هیچ گاه او را هنگام رفتن یاری نمی دادند. نقل شده است که مهمانانی نزد امام صادق(ع) آمدند و امام از ایشان پذیرایی کرد. وقتی قصد رفتن کردند، امام زاد و توشه راه و هدیه هایی به ایشان عطا کرد و به خدمتکاران خود فرمود:
از آنان کناره گیری کنند و کمکشان نکنند. آنگاه فرمود: «انّا أهلُ بَیْتٍ لانُعُینُ اَضیافَنا عَلی الرِّحلَهِ مِن عِندَنا؛ ما اهل بیت مهمانانمان را برای رفتن از پیش ما یاری نمی کنیم . »

10- بدرقه و مشایعت مهمان
بدرقه مهمان از آخرین وظایف میزبان است. بهتر است این کار تا در خروجی خانه باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:
«مِن حَقِّ الضَّیف أنْ تَمشی مَعَهُ فتُخرجَه مِن حَریمِک الی الباب؛ از حق مهمان، همراهی کردن با او تا در خروجی خانه است.»
همچنین فرموده است: « از حقوق مهمان بر تو آن است که هنگام خروج از خانه بدرقه اش کنی.»
منبع:
http://www.tebyan.net

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا