تایرخودرو

آشنایی با علائم و مشخصات روی تایر

تمام تایرهایى که توسط شرکت هاى داخلى یا خارجى ساخته می شوند داراى شکل نسبتاً مشابهى از علائم و نوشته هاى روى دیواره تایر هستند. یک نمونه از حکاکى روى دیواره تایرهاى سوارى رادیال در زیر ملاحظه می گردد. ذکر بیشتر انداز ه ها و نوشته هاى زیر از طرف مؤسسه استاندارد اجبارى می باشد ، به همین دلیل برروى دیواره تمام تایرهاى داخلى نیز دیده می شود.
1

اندازه تایر 

در تمام تایرهاى بایاس انداز ه ها برحسب اینچ برروى دیواره تایر حک می گردد. آنچه که خیلى متداول است ذکر اندازه بیشترین پهناى تایر و اندازه قطر رینگ است. درتایرهاى رادیال نیز همین انداز ه ها ذکر می شود ولى پهناى تایر برحسب میلى متر خواهد بود. مثلا در تایر پیکانى ۱۳ – ۶۰ / ۵ ، عرض تایر معادل ۵/۶ اینچ ( ۱۴ سانتى متر) و قطر رینگ ۱۳ اینچ است. در صورتی که در تایر مثلا ۲۱۵/۶۵ R -15 عرض تایر ۲۱/۵ سانتیمتر و قطر رینگ ۱۵ اینچ است. انداز ه هاى فوق الذکر در یک مقطع عمودى از تایر در صفحه بعد نشان داده شده است.

نسبت منظر

ارتفاع مقطع تایر /عرض مقطع تایر = نسبت منظر

نسبت منظر عبارت است از نسبت ارتفاع مقطع تایر به عرض مقطع تایر:

مثلاً براى تایر ۲۱۵/۶۵ R-15 نسبت ارتفاع مقطع تایر به عرض مقطع آن ۶۵ ٪ می باشد.

یا براى تایر پراید: ۱۶۵/۶۵ R 13 نسبت ارتفاع مقطع تایر پراید به عرض مقطع آن ۶۵ ٪ می باشد.

براى تایر دو و ورنا: ۱۷۵/۷۰ R 13 نسبت ارتفاع مقطع تایر فوق به عرض مقطع آن ۷۰ ٪ می باشد.

براى تایر محور دیفرانسیل (محرک) کشند ه ها: ۵/ ۳۱۵/۸۰ R 22 نسبت ارتفاع مقطع به عرض مقطع آن ۸۰ ٪ و در تایر تریلرهاى سه محور: ۵/ ۳۸۵/۶۵ R 22 نسبت ارتفاع مقطع به عرض مقطع آن ۶۵ ٪ است.

روند طراحى تایرها به سمت نسبت هاى منظر کمتر می باشد. هرچه نسبت منظر کمتر باشد، خودرو نسبت به سطح جاده پایدارى بیشتر و نیز راننده کنترل بهترى خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق در خوردوهاى اسپرت و مسابقه اى نسبت منظر ممکن است حتى به درصد نیز کاهش یابد.

2

شاخص بار

در علامتگذار ى تایرهاى رادیال جدید از یک عدد به عنوان نشان دهنده حداکثر بار مجاز نیز استفاده می شود که به آن شاخص بار می گویند ( Load Index یا (LI مثال: براى تایر ۹۶ – ۲۱۵/۱۵R65 عدد شاخص بار ۹۶ مى باشد.عدد شاخص بار نشان دهنده این است که تایر چه مقدار بار می تواند تحمل کند. براى تعیین دقیق بار مجاز باید از جدول ویژه اى که به این منظور وجود دارد ، استفاده نماییم. مثلاً براى تایر پراید اگر به جدول مراجعه نماییم براى LI=77 به عدد ۴۱۲ کیلوگرم می رسیم یعنى هر تایر پراید می تواند حداکثر ۴۱۲ کیلوگرم بار را تحمل نماید.
و براى تایر پژو ۱۸۵/۶۵ R 14- 86 T : 405

اگر به جدول مراجعه نماییم جلوى عدد ۸۶ به وزن ۵۳۰ کیلوگرم مى رسیم یعنى هر تایر ۱۸۵/۶۵R14 ،

۵۳۰ کیلوگرم بار را مى تواند تحمل نماید.در گذشته سیستم نشانه گذارى به فرم دیگرى بود. مثلاً .۱۶۵SR13-4P.R هم اکنون به این

سیستم تغییر یافته است: ۱۶۵R13-83 S

شاخص سرعت


تایرهاى رادیال داراى علامتى ویژه هستند که سرعت مجاز آن تایر را نشان می دهد. این علامت ممکن است بین اعداد سایز تایر نوشته شود مثلاً ۱۶۵SR -13 و یا جدا از اعداد سایز نوشته شود:

مثل ۱۸۵/۶۵R14-86T . در دو مورد فوق حروف S و T نشانه شاخص سرعتند.

مثال اول: ۱۶۵SR13

یعنى حداکثر سرعت مجاز تایر فوق ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت مى باشد.

مثال دوم: روش دیگر نشانه گذارى سرعت که جدا از سایز تایر نوشته مى شود:

۱۷۵/۷۰R14-84 Tیا مثلاً براى تایر پراید ۱۶۵/۶۵R13-77 T

 اعداد باد و بار


اعداد بار و باد حک شده برروى تایر مشخص کننده حداکثر بار مجاز و باد مناسب براى تایر در آن شرایط است ولى لزوماً نباید براى هر خودرو حداکثر میزان باد را استفاده نمود. به عنوان مثال براى تایر ۱۸۵/۶۵R-14 مشخصات حداکثر باد و بار روى تایر عبارتست از :

MAXLOAD 530KG . (1168 LBS) AT250 KPA (36PSI) MAX PRESSURE

یعنى حداکثر بار مجاز روى تایر ۵۳۰ کیلوگرم است و حداکثر فشار بادى را که می توانیم براى هر تایر تنظیم نماییم ۳۶ PSI است. البته با مراجعه به دفتر راهنماى خودرو پژوى ۴۰۵ در می یابیم که فشار باد تایر را باید بین ۲۹ تا psi 31 تنظیم نمود یعنى نیازى نیست که حتما از ۳۵ psi فشار استفاده کرد. نکته قابل توجه این که همیشه باید وقتى تایرها خنک هستند باد آنها تنظیم گردد. بهترین راه این است که ۳ ساعت پس از توقف اتومبیل اقدام به اندازه گیرى باد تایر نماییم یا اینکه وقتى باد تایر را اندازه گیرى نماییم که خودرو بیش از ۱ تا ۲ کیلومتر حرکت نکرده باشد.

پلاک سریال

سریال تایرهاى تولید شده در گروه صنعتى بارز بیانگر هفته و سال تولید است. دو رقم اول از سمت چپ نشانه شماره هفته و دو رقم بعدى نشانه سال میلادى تولید است. بطور مثال ۱۵۰۹ یعنى هفته پانزدهم سال ۲۰۰۹ میلادى (معادل تاریخ ۲۰ تا ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۸ ) است.در سریال برخى از تولیدکنندگان تایر، اطلاعات بیشترى مثل شماره پرس پخت هم ذکر می شود که برای مصرف کنندگان کاربردی ندارد.

PLY RATING یا P.R(لایه معادل)

 نشان دهنده میزان استحکام تایر است به عنوان مثال تایر ۴ P.R از تایر ۶ P.R قدرت حمل بار کمترى دارد و براى پیدا کردن میزان بار قابل تحمل توسط تایر باید به حداکثر بار حک شده روى تایر مراجعه نمود.P.R یا ارزش لای هاى لزوماً تعداد لایه واقعى داخل تایر را مشخص نمی نماید. تعداد لایه هاى واقعى بدلیل استفاده از الیاف بسیار قوى از تعداد لایه هاى اسمى کمتر است. مثلاً تایر ۱۳ – ۶۰ / ۵ که ۴ P.R می باشد در بیشتر موارد ۲ لایه واقعى دارد.

M&S یا M+S

تایرهایى که برای مصرف در یخ و برف و نیز گل و لاى طراحى شده اند این علامت را روى دیواره دارند معمولاً نوع آج این تایرها عمیق تر و درشت تر می باشد. و نیز فرمول خاصى نیز براى قسمت رویه آن ها مورد استفاده قرار می گیرد که عملکرد بهتر تایر را در این شرایط ممکن می کند. به این تایرها اصطلاحاً گل برفى نیز می گویند.
3

4

شاخص عمق آج مجاز :

در صورتى که تایر عمق آج کمى داشته باشد یا صاف شده باشد، ترمزگیرى و کشانش خودرو بسیارضعیف خواهد شد. در اغلب تایرها ۶ علامت مثلثى روى شانه تایر وجود دارد که نشان دهنده ى شاخص آج تایر هستند. در این ۶ ناحیه اگر از بالا به آج تایر نگاه کنید یک نوار برجسته کف شیارهاى تایر خواهید دید. ارتفاع برجستگى این نوارها ۶/ ۱ تا ۸/ ۱ میلى متر است. وقتى آج تایر ساییده شد و به این علامت ها رسید، باید تایر را از زیر خودرو خارج نمود و از تایر نو استفاده کرد در غیر این صورت ترمز گیرى اتومبیل بسیار ضعیف خواهد شد. در پیچ جاده کنترل خودرو کمتر شده و نیز هنگام حرکت کشانش ضعیفی خواهیم داشت.

مشخصات ساختاری تایر:


اغلب شرکت ها جزئیات مربوط به ساختار تایر را نیز روى بدنه تایر حک می نمایند. به عنوان مثال؛ ممکن است روى دیواره تایر چنین حک شده باشد:

Tread Piles: 2 steel + 1 polyester

Sidewall Ply: 1 Polyester

مفهوم این است که در بدنه این تایر از یک لایه نخ پلى استر و در زیر آج تایر از ۲ لایه سیم فولادى استفاده شده است. چون لایه بدنه در واقع از زیر آج نیز می گذرد زیر آج ۲ لایه سیم و ۱ لایه پلى استر قرار دارد.اغلب تایرهاى رادیال جدید حاوى یک لایه تقویت کننده نایلنى نیز روى سیم ها هستند بنابراین ساختار حک شده روى دیواره این تایر چنین است:

Tread Piles: 2 steel+ 1 Ployester+ 1 nyion

Sidewall Ply: 1 Polyester

ساختار رادیال :


ساختار تایر رادیال با حک حرف R در بین نوشته اندازه تایر مانند ۲۱۵/۶۵R 15 یا ۱۶۵R 13 مشخص می شود. در ضمن روى دیواره تایرهاى رادیال کلمه RADIAL نیز حکاکى شده است

قابلیت استفاده از تایر بدون تیوب :


این قابلیت فقط در تایرهاى رادیال آن هم با استفاده از پوشش مخصوصى درون تایر امکان پذیر بوده و کلمه Tubeless روى دیواره تایرهاى بدون تیوب (تیوبلس) به چشم می خورد. اگر روى دیواره تایره این کلمه رؤیت نشد منظور این است که استفاده از تیوب هنگام رینگ کردن تایر الزامى مى باشد.

 علامت درجه ۲

علامت (آرم) بارز که در تایرهاى درجه یک بارز در دو طرف تایر حک شده در این تایر فقط در یک طرف وجود دارد. علاوه بر آن آرم مؤسسه استاندارد نیز فقط در یکى از دیواره هاى تایر رؤیت می شود.

سایر علائم روی تایر

• علامت تایرهاى روکشى: در ناحیه زیر شانه تایرهاى روکشى لازم است کلمه RETREAD ذکر شده باشد.

• علامت قابلیت زدن شیار مجدد: برروى دیواره آن دسته از تایرهایى که قابلیت زدن شیار مجدد دارند کلمه REGROOVEABLE برروى دیواره آنها حک می گردد که البته این امر در مورد تایرهاى بارى – اتوبوسى تمام سیمى رادیال رواج دارد.

• مهر استاندارد: وجود این علامت برروى دیواره کلیه تایرهاى تولید داخل اجباریست و تمام تایرهاى درجه ۱ و ۲ باید آن را داشته باشند. درتایرهاى درجه ۱ لازم است در هر دو دیواره تایر و در تایرهاى درجه ۲ برروى یکى از دیوار ها آرم استاندارد وجود داشته باشد.

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. با سلام . به نظر خیلی تخصصی میاد و فکر نمی کنم این اعداد و ارقام موقع خرید تایر در ذهن بمونه

  2. با سلام. یک قسمت مهم رو برخی لاستیکها دیده می شود که شما اصلا اشاره ای بهش نکردید. علامت E4 S2WR است که این علامت اگر روی هر لاستیکی باشد به معنای ان است که استاندارد اروپا را دارد و می توان این لاستیک را در اروپا عرضه کرد و به معنای کیفیت بالای لاستیک است باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا