کارت های آموزشی شهروندی

پیشنهاد ما به شما

لزوم ارتقای آموزش و سازماندهی گروه‌های مردمی دوام

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران بر ارتقا کمی و کیفی آموزش و سازماندهی گروه‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.